Przesłanką uruchomienia projektu pod nazwą Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA jest przeświadczenie, iż jednym z najważniejszych obowiązków jaki mamy wobec młodego pokolenia jest kształtowanie świadomości prawnej i budowanie postaw obywatelskich, także poprzez wpajanie szacunku do prawa.

Zadaniem wykładów i warsztatów o różnorodnej problematyce jest przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w ramach reguł państwa prawa oraz zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie dużo uwagi Akademia poświęca zagrożeniom, które niesie ze sobą świat technologii informatycznych. Ta tematyka jest wyjątkowo istotna, albowiem żyjemy w czasach, w których internetowy obrót prawny stał się praktyką dnia codziennego, także najmłodszej części naszego społeczeństwa. Adresatem zajęć są różne grupy wiekowe, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na uczniach klas maturalnych.

Celem tego projektu jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa prawnego dzieci i młodzieży, ale także zainteresowanie młodego pokolenia prawem, a potem rozwinięcie tego zainteresowania w pasję.