Obecnie w Akademii prowadzone są warsztaty dla dzieci i młodzieży z Włocławka. Zajęcia są nieodpłatne. Odbywają się na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2021.