Na scenie

Pierwsze widowisko pod nazwą CUDNOLANDIA zostało przygotowane przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury oraz zaprezentowane włocławskiej publiczności na początku 2013 roku. Od tej pory powstały kolejne wersje CUDNOLANDII, takie jak ZAPROŚ MAMĘ DO CUDNOLANDII, czy też CUDNOLANDIA – KRAINA PREZENTÓW.

Te widowiska to koncerty, bądź inscenizacje przeplatane piosenkami. Bierze w nich udział Jacek Cudny, który pomiędzy poszczególnymi częściami przedstawienia zaprasza publiczność do wspólnej zabawy. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w tej zabawie chętnie biorą udział, zarówno dzieci, jak i dorośli, tym bardziej, że na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Projekt ten nosi nazwę CUDNOLANDIA C.D.N., albowiem jego celem jest zachęcenie lokalnych społeczności do zaprezentowania własnych wersji CUDNOLANDII. Ich twórcy mogą korzystać ze zbioru wierszy i piosenek, który liczy obecnie ponad 750 pozycji.

Kontakt dla wszystkich, którzy chcieliby zaprosić CUDNOLANDIĘ do siebie:


nascenie@cudnolandia.pl